Juridische Mededeling

1.- Inleiding.

Het doel van dit document is het vaststellen en reguleren van de gebruiksregels voor de website www.toral-shoes.com (hierna de "Site" genoemd), begrepen als alle pagina's en inhoudseigenschappen van CALZADOS KIDO , SL die toegankelijk zijn via het www.toral-shoes.com-domein en subdomeinen.

Gebruik van de site schrijft de voorwaarde van de gebruiker toe en impliceert aanvaarding van alle voorwaarden in deze juridische kennisgeving. De gebruiker stemt ermee in om deze juridische kennisgeving zorgvuldig te lezen elke keer dat hij / zij van plan is de site te gebruiken, aangezien deze juridische kennisgeving en de gebruiksvoorwaarden erin kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

2.- Website-eigendom.

CALZADOS KIDO, S.L. is de eigenaar van deze website, met maatschappelijke zetel te C / THOMAS EDISON No 2 COMPLE. ELCHE PARQUE INDUSTRIAL, 03203 ELCHE en belastingidentificatiekaart: B53250189.
U kunt contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer of via e-mail op: Tel: +34 966357774, e-mail: customercare@toral-shoes.com

3.- Intellectuele en industriële eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten van deze site zijn eigendom van CALZADOS KIDO, S.L. Elke volledige of gedeeltelijke ongeoorloofde reproductie, distributie, commercialisering of transformatie van de inhoud van de site, met uitzondering van persoonlijk of privégebruik, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van CALZADOS KIDO, S.L. Bovendien zijn alle handelsmerken en servicemerken van welke aard dan ook op de site wettelijk beschermd.

Het ongeoorloofde gebruik van de informatie op deze site, evenals eventuele schade aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van CALZADOS KIDO, SL, kunnen leiden tot de overeenkomstige juridische acties en, indien van toepassing, tot de verplichtingen die voortvloeien uit de uitoefening van deze rechten.

4.- Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De inhoud, programma's, informatie en / of adviezen op deze site zijn louter indicatief. CALZADOS KIDO, SL, is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de doeltreffendheid of nauwkeurigheid van de inhoud van de site en is vrijgesteld van enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid jegens de gebruikers die er gebruik van maken, aangezien het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om de geschiktheid van de verstrekte informatie bepalen. Inhoud van derden of bedrijven kan op deze site worden aangeboden. CALZADOS KIDO, S.L. is niet verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van deze inhoud en is vrijgesteld van enige contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid jegens de gebruikers die er gebruik van maken.

CALZADOS KIDO, SL, behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van beperking. Daarnaast stelt CALZADOS KIDO, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele schade of verliezen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van het gebrek aan beschikbaarheid en / of continuïteit van deze site en de daarin aangeboden diensten.

CALZADOS KIDO, S.L. biedt geen garantie voor de afwezigheid van virussen of andere elementen op het web die wijzigingen in uw computersysteem kunnen veroorzaken. CALZADOS KIDO, S.L., wijst elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid af met gebruikers die gebruik maken van deze site en welke schade dan ook veroorzaakt door computervirussen of computerelementen van welke aard dan ook.

CALZADOS KIDO, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid af voor diensten die op deze site door derden kunnen worden geleverd.

CALZADOS KIDO, S.L. wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diensten en / of informatie die wordt aangeboden op andere websites die naar deze site zijn gelinkt. CALZADOS KIDO, S.L. heeft geen controle over of houdt geen toezicht op websites van derden. We raden gebruikers van deze site aan voorzichtig te zijn en de wettelijke voorwaarden van deze websites te raadplegen. Gebruikers die elk type informatie indienen bij CALZADOS KIDO, S.L. verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat het waarheidsgetrouw is en dat het geen inbreuk maakt op enig recht van derden of de huidige wetgeving.

5.-Gebruiksvoorwaarden van de site.

Toegang tot deze site is gratis, behalve de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk van de toegangsprovider van de gebruiker.
Het is uitdrukkelijk verboden om de site te gebruiken om de goederen of belangen van CALZADOS KIDO, S.L. en / of derden of op manieren die op enigerlei wijze de netwerken, servers en andere computerapparatuur (hardware) of computerproducten en applicaties (software) van CALZADOS KIDO, S.L. of derden.

In het geval dat de gebruiker weet dat de gelinkte sites verwijzen naar pagina's waarvan de inhoud of diensten illegaal, schadelijk, vernederend, gewelddadig of niet-moreel zijn, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met CALZADOS KIDO , SL

6.- Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens.

In overeenstemming met organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), CALZADOS KIDO, S.L. informeert de gebruikers van de website www.toral-shoes.com hierbij dat de gegevens die via onze website worden verstrekt via de corresponderende formulieren en ontvangen e-mails, en die worden beschouwd als persoonlijke gegevens, in onze bestanden zullen worden opgenomen om de gevraagde service, beantwoord uw vraag en / of verwerk uw aanvraag.

Deze bestanden zijn geregistreerd bij de Spaanse dienst voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) in overeenstemming met de huidige wetgeving en ontwikkelingsregels. < br />
De gebruikers garanderen en zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid, authenticiteit, relevantie en niet-buitensporige aard van de persoonsgegevens; en beloven ze naar behoren up-to-date te houden.

In gevallen waarin gebruikers een formulier moeten invullen en op 'verzenden' moeten klikken om ons een vraag of verzoek te sturen, houdt dit in dat u er uitdrukkelijk mee instemt dat u naar behoren geïnformeerd en uw toestemming geeft voor de inhoud van de clausule die bij het formulier is gevoegd of dat u het privacybeleid accepteert.

6.1.- Gegevens verstrekt door derden: in de In het geval dat persoonlijke informatie in de applicatie wordt opgenomen door personen die deze niet bezitten, moet de gebruiker, voordat deze wordt opgenomen, die personen informeren over de punten in de voorgaande paragrafen. CALZADOS KIDO, S.L. is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van deze vereiste.

6.2.- Gegevens met betrekking tot minderjarigen: u bent niet geautoriseerd om de gegevens van personen onder de veertien jaar te verstrekken via deze website. CALZADOS KIDO, S.L. is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van deze vereiste.

6.3.- Commerciële communicatie via elektronische weg:
Communicatie via e-mail of via andere elektronische middelen zijn nodig om uw verzoek te beheren.
Deze communicatie is echter degene die uitdrukkelijk is goedgekeurd door of is goedgekeurd door de ontvangers in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische Handel (Ley 34/2002, 11 juli, Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), behalve zoals bepaald in artikel 21.2 van dezelfde wet, zoals verwoord in de eerste slotbepaling van de nieuwe algemene telecommunicatiewet (Disposición Final Primera de la nueva Ley General de Telecomunicaciones).

6.4.- Beveiligingsmaatregelen: de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand heeft de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus aangenomen voor de bescherming van Persoonsgegevens en heeft alle middelen en technische maatregelen geïnstalleerd beschikbaar volgens de stand van de techniek om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonlijke gegevens te voorkomen.

6.5.- Geheimhoudingsplicht: de gebruiker kan verwacht vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht van al degenen die de gegevens in naam en namens de gebruiker behandelen. Niettegenstaande het voorgaande, is de gebruiker zich ervan bewust dat netwerkbeveiligingsmaatregelen kwetsbaar kunnen zijn.

6.6.- Gebruikersrechten: de gebruiker kan zijn rechten op toegang, rectificatie, annulering en oppositie van persoonlijke gegevens zoals bepaald in de Organische Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal - LO 15/1999) en Koninklijk Besluit 1720/2007, door een brief te sturen en een kopie van uw nationale bij te voegen identiteitskaart of paspoort naar het volgende adres: CALLE BENIARBEIG No11 5D, 03015, ALICANTE.

7.- Commerciële communicatie via elektronische weg

Communicatie via e-mail of op een andere elektronische manier is nodig om uw verzoek te beheren.
Deze communicatie is echter degene die uitdrukkelijk is goedgekeurd of geautoriseerd door de ontvangers in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, behalve zoals bepaald in artikel 21.2 van dezelfde wet, zoals verwoord in de eerste slotbepaling van de nieuwe algemene telecommunicatiewet.

8.- Cookies.

We informeren u dat deze website zijn eigen cookies en cookies van derden installeert wanneer hij zijn pagina's bezoekt. Cookies zijn niet-uitvoerbare tekstbestanden die worden gebruikt om elk type informatie over de gebruiker op te slaan. We gebruiken deze bestanden om de navigatie te vergemakkelijken en om statistische gegevens te verkrijgen.

Wat voor soort cookies gebruikt deze website?
- Technische cookies: STeze cookies stellen de gebruiker in staat om door een webpagina, platform of applicatie te navigeren en de verschillende aangeboden opties of diensten te gebruiken.
- Personalisatiecookies: deze cookies geven de gebruiker toegang tot de dienst met enkele vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker.
-Analysecookies: deze cookies maken het mogelijk om het gedrag van gebruikers van de websites waarnaar ze zijn te volgen en te analyseren. gekoppeld. De informatie die via dit type cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, de applicatie of het platform te meten en voor het maken van navigatieprofielen van de gebruikers van deze sites, applicaties en platforms, om verbeteringen aan te brengen volgens de analyse van de gegevens van de gebruikers van de dienst gebruiken.

Wie gebruikt en heeft toegang tot de informatie van de cookies die we installeren?
Alleen CALZADOS KIDO, SL en de serviceprovider voor het onderhoud en de analyse van haar website, gebruik en toegang hebben tot de cookies van CALZADOS KIDO, S.L. Derden die cookies op uw computer hebben opgeslagen, hebben hier toegang toe.

Hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren?
De meeste browsers accepteren automatisch het gebruik van cookies, maar u kunt uw browser zo configureren dat deze deze niet accepteert, of om u te waarschuwen wanneer een server een cookie wil opslaan. U kunt dit doen door:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
U kunt de installatie van cookies altijd blokkeren en alle in uw terminal opgeslagen cookies verwijderen uit uw browser.

9.- Sociale netwerken.

Als u een fan, volgeling of vergelijkbaar van ons bedrijf wordt op een van de verschillende sociale netwerken, moet u er in het kader van deze behandeling rekening mee houden dat CALZADOS KIDO, S.L. mag uw gegevens alleen op beperkte wijze raadplegen of annuleren vanwege het specifieke gebruikersprofiel. Elke rectificatie van uw gegevens of beperking van informatie of publicaties moet gebeuren door de configuratie van uw profiel of gebruiker in het sociale netwerk. Standaard gaat u akkoord met het volgende:

(a) Behandeling van uw persoonlijke gegevens door de volgende sociale netwerken en in overeenstemming met hun privacybeleid: Facebook http://www.facebook.com/policy .php? ref = pf Twitter http://twitter.com/privacy Tuenti http://corporate.tuenti.com/es/privacy

(b) Toegang door CALZADOS KIDO, SL tot de gegevens opgenomen in uw profiel of biografie zal meer of minder uitgebreid zijn, afhankelijk van uw privacyconfiguratie voor elk netwerk.

(c) Nieuws gepubliceerd over onze evenementen of onze opmerkingen kunnen op uw muur of biografie verschijnen. < br />
(d) Om berichten over onze producten en evenementen te ontvangen.

Als je ons niet meer wilt volgen, klik je op de optie "niet leuk" of "niet meer volgen". U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en oppositie te allen tijde uitoefenen door een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres of door een e-mail te sturen naar het doel customercare@toral-shoes.com

10.- Wetgeving.

Op deze algemene voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. De gebruiker accepteert deze gebruiksvoorwaarden en elke vorm van controverse met betrekking tot het gebruik van deze website zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetten op de woonplaats van de eigenaar van deze website.

11.- Neem contact met ons op.

Als u vragen heeft over de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden weergegeven, of als u suggesties of aanbevelingen wilt doen, neem dan contact met ons op via e-mail: customercare@toral-shoes.com

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password